Monthly Archives: maart 2016

TvvL richt zich op de toekomst

Wij leven in een sterk veranderende maatschappij. Economische crises wisselen elkaar af met maatschappelijke uitdagingen, zoals de vluchtelingenproblemaiek. En dat in een veranderend klimaat dat we, met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, over onszelf afgeroepen hebben. Hiermee zien we uitdagingen in de drie kerngebieden van onze maatschappij: economie, mensen en
 dus sociale gerechtigheid en ecologie. De drie gebieden staan centraal in ...