Trendfiles OTIB: Morgen begint vandaag

‘Morgen begint vandaag’ is het tweede themanummer van OTIB Trendfiles en gaat over de toekomst voor installatiebedrijven. Een toekomst waarin maatschappelijke thema’s als duurzaamheid, energiebesparing en comfortabel leven lijken volop kansen te bieden aan installateurs. Er zijn echter ook ontwikkelingen gaande die alle bedrijven raken. Ontwikkelingen die gewoon doorgaan, ondanks de gevolgen van de recessie waar veel bedrijven nu mee kampen. De klant verandert en wil een maatwerkoplossing in plaats van een standaardproduct. De verhouding tussen de partners binnen de bouwkolom krijgt andere vorm en inhoud. Op de arbeidsmarkt zien we dat vergrijzing en ontgroening zorgen voor krapte op de arbeidsmarkt. En de arbeidsrelatie tussen werknemers en werkgevers wordt anders ingevuld.

Theo Ockhuijsen, voorzitter Innovatiegroep UNETO-VNI:

“Onze bedrijven moeten echt mee in al die veranderingen. Bijblijven en initiatief nemen op het gebied van technische ontwikkelingen en maar ook op menselijk vlak. Want mensen in het algemeen en dus ook werknemers willen andere dingen beleven, op een andere manier werken en op een andere manier privézaken meemaken. Zie dat niet als bedreiging, zie het als kans. Geef je organisatie lucht en ruimte om die kansen te benutten.”

Het ontwikkelen van een organisatie-identiteit is daarbij een belangrijk thema. Dat betekent enerzijds zorgen dat je een deskundige partner bent voor de eindgebruiker en dat je van toegevoegde waarde bent in het bouwproces. En anderzijds de kwaliteiten van alle medewerkers binnen het bedrijf optimaal benutten en je profileren als een aantrekkelijke werkgever op de arbeidsmarkt.

In deze publicatie van Trendfiles geven experts uit de praktijk en uit de wetenschap hun visie op deze thema’s. Hun boodschap is om niet te wachten tot de crisis voorbij is.

Want morgen begint vandaag!

Download gehele publicatie: 2013-Trendfiles Themanummer 2-Morgen begint vandaag

Geschreven door