TvvL richt zich op de toekomst

Wij leven in een sterk veranderende maatschappij. Economische crises wisselen elkaar af met maatschappelijke uitdagingen, zoals de vluchtelingenproblemaiek. En dat in een veranderend klimaat dat we, met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, over onszelf afgeroepen hebben. Hiermee zien we uitdagingen in de drie kerngebieden van onze maatschappij: economie, mensen en
 dus sociale gerechtigheid en ecologie. De drie gebieden staan centraal in het visiedocument ‘Beyond Sustainability’ (de duurzaamheid voorbij), zoals gepubliceerd in TVVL Magazine, januari 2016. Hier wordt de relatie tussen de uitputting en vervuiling van duurzaamheidsbepalende hulpbronnen – energie, water, materialen en top soil (vruchtbare grond) – in verband gebracht met deze drie waarde gebieden.
 Het bestuur heeft zich samen met de Maatschappelijke Adviesraad gebogen over de rol van TVVL in
deze veranderende wereld. We zien reeds een transitie van gebouwgebonden techniek naar techniek ten diensten van mens en maatschappij waarbij we onze footprint verbreden naar de stad in plaats
van alleen het gebouw. Hierbij is de samenwerking met andere organisaties en disciplines in de bouw belangrijk, zodat gezamenlijk een grotere bijdrage aan de oplossing van deze uitdagingen geleverd kan worden. Feitelijk zien we twee ontwikkelingen: van binnen de gebouwen naar daarbuiten en daarmee samenhangend van relatief monodisciplinair naar transdisciplinaire samenwerking met andere partijen.

Download gehele uitgave: 2016 maart-TvvL-Toekomst & Trends

Geschreven door