KIEN

Innovatie Express is bestuurslid van het Knooppunt Innovatie Elektrotechniek Nederland (KIEN).

Stichting Knooppunt Innovatie Elektrotechniek Nederland (KIEN) is in 2011 opgericht om innovatie in de elektrotechniek te stimuleren. KIEN doet dat niet alleen. KIEN is namelijk een echt knooppunt waar kennis, ervaring, onderzoek samenkomen. Samen met overheden, bedrijven, instellingen, netwerkorganisaties en gebruikers onderzoeken ze innovatieve oplossingen voor maatschappelijke thema’s. En zorgen ervoor dat die oplossingen hun weg vinden naar de e-installateurs. Samen met Stichting KIEN worden de e-installateurs van nu de specialisten van de toekomst die systemen en oplossingen bij elkaar brengen.

KIEN spant zich in om de e-installateurs te betrekken bij de innovatieonderzoeken en projecten. Kien deelt die resultaten en kennis continu met hen. Anderzijds zijn de expertise en ervaring van installateurs die dagelijks direct contact hebben met gebruikers, een belangrijke informatiebron voor onderzoeken en projecten. Dankzij de focus op de e-installateur en de eindgebruiker zijn de KIEN-projecten concreet, praktijkgericht en realiseerbaar.

Downloads en links: www.kien.nl