TVVL

Innovatie Express is lid van de klankbordgroep IMPULS van TVVL “platform voor mens en techniek”. De klankbordgroep IMPULS, houdt zich bezig met vraaggestuurde oplossingen en zorgt er o.a. voor dat de output aansluit op maatschappelijke vraagstukken waarbij TVVL-leden vanuit verschillende disciplines samen met externen aan oplossingen werken.

TVVL is een vereniging voor mensen die affiniteit hebben met gebouwgebonden installaties en voorzieningen. Mensen met een hart voor techniek en innovatie. Doel van de vereniging is kennisdeling en kennisoverdracht. Deling vindt plaats in verschillende vormen en samenstellingen. Voor en door leden. Overdracht vindt plaats door middel van opleidingen, cursussen, handboeken, publicaties en lezingen. TVVL is hiermee uitgegroeid tot een belangrijk kennis- en opleidingsinstituut voor de installatiesector. TVVL Magazine is toonaangevend en wordt breed verspreid onder leden, bedrijven en verwante instanties binnen de sector.

Downloads en links: www.tvvl.nl