Het Kennishuis

Inleiding & Probleemstelling

De technische Installatiebranche verandert in sneltreinvaart. Meer regelgeving en normering en complexe en nieuwe technieken vragen om de juiste kennis op het juiste moment. Zoeken op Google kan natuurlijk altijd. Maar de praktijk leert dat, met grote regelmaat, de gevonden informatie niet correct is en er sprake is van een zeer groot afbreuk risico voor de persoon of organisatie die gebruik maakt van die onjuiste informatie.

Doelstelling

Het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch Installatiebedrijf (OTIB) heeft zich tot doel gesteld betrouwbare informatie via een kennishuis te ontsluiten voor de Technische Installatiebranche. Het Kennishuis ontsluit zowel openbare kennis als besloten informatie van gerenommeerde experts uit de branche zelf, zodat deze altijd juist, volledig en actueel is.  Nieuwsberichten, regelgeving, evenementen, cursussen, rapporten, productinformatie. Uitgangspunt is een opzet die is eenvoudig en goed te gebruiken is.

Opdracht

Innovatie Express is door OTIB en UNET-VNI gevraagd haar branche kennis in te brengen bij de ontwikkeling van het Kennishuis. Innovatie Express heeft zitting in de strategiegroep van het Kennishuis. Het Kennishuis; dé zoekmachine voor de technische installatiebranche.

Downloads en links: www.kennishuis.otib.nl  www.otib.nl

Geschreven door