Onderzoek Brandstofcel

Inleiding & Probleemstelling

In de verschuiving naar de decentralisatie van de energieopwekking, smart-grids en de ontwikkeling naar het energie neutrale gebouw kan een belangrijke energiedrager waterstof worden. Om deze waterstof om te zetten in elektriciteit en warmte zal de brandstofcel waarschijnlijk een belangrijke rol gaan spelen. Voor het organiseren van de randvoorwaarden voor invoering hiervan is het nodig om meer inzicht te krijgen in de snelheid waarmee deze technologie beschikbaar gaat komen voor implementatie. Als bekend is op welke termijn de brandstofcel wordt ingevoerd kan er op tijd worden gezorgd voor de nodige infrastructuur voor waterstofgas, het produceren van voldoende waterstofgas en de opleiding van de technici die met deze technologie te maken gaan krijgen.

Doel van het onderzoek

Innovatie Express is verantwoordelijk project coördinator en dient een rapportage op te leveren over de verschillende typen brandstofcellen die een rol gaan spelen in de gebouwde omgeving. Informatie over de randvoorwaarden voor invoering, risico’s, kennisbehoefte en kansen. Een beeld van de huidige ontwikkelingen op het gebied van brandstofcellen voor de gebouwde omgeving en een prognose over de verdere ontwikkelingen in de nabije toekomst: wanneer verwachten we dat deze technologie echt rijp is voor de markt. Daarnaast een overzicht gemaakt te worden van alternatieven voor micro-WKK die een bedreiging kunnen vormen voor de invoering van de brandstofcel in de gebouwde omgeving.

Opdracht

Innovatie Express dient in zijn eindrapportage inzicht te geven wat de impact en kansen van deze technologie zijn in de technische installatiebranche. Stichting Knooppunt Innovatie Elektrotechniek Nederland (KIEN) financiert het onderzoek en TVVL is de opdrachtgever.

Downloads en links: www.kien.nl  www.tvvl.nl

Geschreven door