Onderzoek Gelijkspanningsnetten

Inleiding & Probleemstelling

In de ontwikkeling richting decentralisatie van energieopwekking met middelen als zonnepanelen en brandstofcellen wordt het zinvol om gebruik te gaan maken van gelijkspanningsnetten in de gebouwde omgeving. Immers, de meeste decentrale stroomopwekkers leveren gelijkspanning en de meeste apparaten gebruiken gelijkspanning. Nu wordt er wisselspanning geleverd en zetten veel apparaten dit om in gelijkspanning, op de voor dat apparaat juiste spanning. Aangezien iedere energieomzetting verlies oplevert (in de vorm van warmte) is het duurzamer om deze stap over te slaan. Hiervoor zijn gelijkspanningsnetten nodig in de gebouwde omgeving. De vraag is wat de ontwikkelingen zijn op dit gebied, hoever is de stand van de technologie, wat zijn mogelijke problemen en wat zijn de risico’s en gevaren.

Doelstelling van het onderzoek

Innovatie Express is verantwoordelijk project coördinator en dient een rapportage op te leveren met de ontwikkelingen omtrent gelijkspanningsnetten in de gebouwde omgeving. Informatie over de randvoorwaarden voor invoering, risico’s, kennisbehoefte en kansen. Dit richt zich zowel op de netten zelf en hun kenmerken (spanning, stroomsterkte, materialen e.d.) als op de apparaten die gebruik maken van deze stroom en de mogelijkheden om die op gelijkspanning te laten draaien. Een beeld van de huidige ontwikkelingen en een prognose over de verdere ontwikkelingen in de nabije toekomst: wanneer verwachten we dat deze technologie echt rijp is voor de markt.

Opdracht

Innovatie Express dient een rapportage op te leveren waaruit de impact en kansen van deze technologie in de technische installatiebranche en de kennisbehoefte duidelijk worden. Stichting Knooppunt Innovatie Elektrotechniek Nederland (KIEN) financiert het onderzoek en TVVL is de opdrachtgever.

Downloads en links: www.kien.nl  www.tvvl.nl

Geschreven door