Sociale innovatie

Inleiding & Probleemstelling

Sociale innovatie is geen nieuw begrip. Sterker nog, het is een veelvuldig behandeld onderwerp zowel binnen als buiten de Technische Installatiebranche. De meeste hebben dan ook wel een beeld bij de betekenis. Globaal gezien kan worden gesteld dat Sociale Innovatie zich richt op het moderniseren van de arbeidsrelatie. Het wordt ook wel beschreven als de zachte kant van innovatie. Niet het implementeren van nieuwe systemen of technologische innovatie staat centraal, maar de wijze waarop in de organisatie wordt (samen)gewerkt.  Innovatie Express vergelijkt, de traditionele cultuur en de houding en gedrag van de medewerker, met het DNA van de organisatie. Een goed DNA van de medewerker en organisatie is goud waard. Het juiste DNA kan het verschil maken tussen succes of…….

Sociale Innovatie als strategie

Het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch Installatiebedrijf (OTIB) is van mening dat er in de installatiebranche een Omslag in Bewustwording nodig is. Het functioneren van (groepen) medewerkers met het oog op optimale bedrijfsprestaties en een prettig werkklimaat gericht op ontwikkeling, duurzame inzet, verantwoordelijkheid en integratie van kennis en praktijk dient door bedrijven centraal gesteld te worden. Sociale innovatie dient ingebed te zijn in de strategie van de organisatie om succesvol te kunnen ondernemen.

Opdracht

Innovatie Express, met zijn uitgebreide kennis van de Technische Installatiebranche, wordt door OTIB bij diverse projecten ingezet daar waar Technische Innovatie en Sociale Innovatie samenkomen om bedrijven te helpen en te ondersteunen bij het centraal stellen van de medewerker.

Downloads en links: www.otib.nl

Geschreven door