Verduurzaming bestaande bouw

Inleiding & Probleemstelling

De bouwsector verkeert in zwaar weer. De huidige economische situatie zorgt voor een verminderde vraag, beperktere financieringsmogelijkheden en een structureel veranderende bouwvraag. Klantgerichtheid, fragmentatie, matige ketenafstemming en faalkosten zorgen voor een grote afstand tot de huidige en toekomstige uitdagingen.

Het sterk groeiend besef van noodzakelijke verduurzaming van de gebouwde omgeving gecombineerd met veranderende vraag als gevolg van diverse maatschappelijke ontwikkelingen leiden tot een grotere afstand tussen aanbieder en gebruiker. Ontwikkelingen als het nieuwe werken, het nieuwe winkelen, de vergrijzing en de terugtrekkende overheid op bijvoorbeeld het gebied van de zorg, leiden tot nieuwe uitdagingen; met een nieuwe aanpak, een nieuw elan en vooral in samenwerking met de gehele keten.

Opdracht

Innovatie Express ondersteunt actiehouder Titia Siertsema, voorzitter van UNETO-VNI en de directies van de bouw- en installatiebranche. Innovatie Express heeft het Plan van Aanpak ‘Haalbaar groen door het verbinden van initiatieven’ opgesteld en gaat hiermee doelbewust over de sectorgrenzen heen.

Het plan van aanpak geeft een daadwerkelijke invulling om de afgesproken acties zoals opgenomen in de routekaart Verduurzaming Bestaande Voorraad en relevante onderdelen uit het Energie Akkoord (resp. mei 2012 en sept. 2013) te realiseren. Innovatie Express is hiermee, samen met andere initiatiefnemers aanjager van de noodzakelijk Omslag in Bewustwording en draagt een actieve rol in het realiseren van de gestelde doelen in het Energie Akkoord.

Downloads en links: www.energieakkoord.nl

Geschreven door