Tag Archives: technische installatiebranche

Het Kennishuis

Inleiding & Probleemstelling De technische Installatiebranche verandert in sneltreinvaart. Meer regelgeving en normering en complexe en nieuwe technieken vragen om de juiste kennis op het juiste moment. Zoeken op Google kan natuurlijk altijd. Maar de praktijk leert dat, met grote regelmaat, de gevonden informatie niet correct is en er sprake is van een zeer groot afbreuk risico voor de persoon ...

Sociale innovatie

Inleiding & Probleemstelling Sociale innovatie is geen nieuw begrip. Sterker nog, het is een veelvuldig behandeld onderwerp zowel binnen als buiten de Technische Installatiebranche. De meeste hebben dan ook wel een beeld bij de betekenis. Globaal gezien kan worden gesteld dat Sociale Innovatie zich richt op het moderniseren van de arbeidsrelatie. Het wordt ook wel beschreven als de zachte kant ...