Tag Archives: werkklimaat

Sociale innovatie

Inleiding & Probleemstelling Sociale innovatie is geen nieuw begrip. Sterker nog, het is een veelvuldig behandeld onderwerp zowel binnen als buiten de Technische Installatiebranche. De meeste hebben dan ook wel een beeld bij de betekenis. Globaal gezien kan worden gesteld dat Sociale Innovatie zich richt op het moderniseren van de arbeidsrelatie. Het wordt ook wel beschreven als de zachte kant ...