Blog Archief

Onderzoek Brandstofcel

Inleiding & Probleemstelling In de verschuiving naar de decentralisatie van de energieopwekking, smart-grids en de ontwikkeling naar het energie neutrale gebouw kan een belangrijke energiedrager waterstof worden. Om deze waterstof om te zetten in elektriciteit en warmte zal de brandstofcel waarschijnlijk een belangrijke rol gaan spelen. Voor het organiseren van de randvoorwaarden voor invoering hiervan is het nodig om meer ...

Onderzoek Gelijkspanningsnetten

Inleiding & Probleemstelling In de ontwikkeling richting decentralisatie van energieopwekking met middelen als zonnepanelen en brandstofcellen wordt het zinvol om gebruik te gaan maken van gelijkspanningsnetten in de gebouwde omgeving. Immers, de meeste decentrale stroomopwekkers leveren gelijkspanning en de meeste apparaten gebruiken gelijkspanning. Nu wordt er wisselspanning geleverd en zetten veel apparaten dit om in gelijkspanning, op de voor dat ...

Scenario onderzoek

Inleiding & Probleemstelling Het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch Installatiebedrijf (OTIB) is van mening dat de installatiebranche aan het begin van een nieuw tijdperk staat. Installatiebedrijven kunnen een steeds grotere en bepalende rol spelen in het leven van mensen. Daarvoor zijn echter wel klantgerichte en innovatieve oplossingen nodig die het beste gerealiseerd kunnen worden in onderlinge samenwerking tussen installatiebedrijven ...